Organización Internacional del Bambú y el Ratán

Organización Internacional del Bambú y el Ratán

Búsqueda avanzada

-
Atrás

Niiriipool Adihiikaari Beenjaamiin Erviin

Publicaciones:

Publicaciones de INBAR - Working Papers

Qabeenyaawwan Naannoo jiranitti fayyadamuudhaan bishaan geejjibsiisuu, kuusuu fi qulqulleessuu [Malayalam]

The Malayalam translation of the INBAR publication: Transporting, Storing and Filtering Water Using Local Resources: A Design Manual.