Organisation Internationale pour le Bambou et le Rotin

Organisation Internationale pour le Bambou et le Rotin

Recherche avancée

-
Retour

Bamboo forest management leads to a shift in the soil energy channel

Articles

Revue/Conférence:

GEODERMA

Language:

English

Auteur:

ZHAO Cancan; ZHAO Jie; WU Jianping; Aimée T. Classen; Li Yanxia; Lou Yiping; Zhang Weixin; JING Xin; Shao Yuanhu; Fu Shenglei

Experts:

Année:

2019

Volume:

353

Pages:

201–203