International Bamboo and Rattan Organization

International Bamboo and Rattan Organization

Advanced search

-
Back

Bamboo forest management leads to a shift in the soil energy channel

Articles

Journal/Conference:

GEODERMA

Language:

English

Author:

ZHAO Cancan; ZHAO Jie; WU Jianping; Aimée T. Classen; Li Yanxia; Lou Yiping; Zhang Weixin; JING Xin; Shao Yuanhu; Fu Shenglei

Experts:

Year:

2019

Volume:

353

Pages:

201–203