International Bamboo and Rattan Organization

International Bamboo and Rattan Organization

Advanced search

-
Back

Feng MingGuang

Experts

Organization:

Zhejiang Univ

Email:

mgfeng@zju.edu.cn

Address:

Zhejiang Univ, Coll Life Sci, Hangzhou 310058, Zhejiang, Peoples R China.

Publications