International Bamboo and Rattan Organization

International Bamboo and Rattan Organization

Advanced search

-
Back

Transporting, Storing and Filtering Water Using Local Resources: A Design Manual [Malayalam] / Qabeenyaawwan Naannoo jiranitti fayyadamuudhaan bishaan geejjibsiisuu, kuusuu fi qulqulleessuu [Malayalam]

Working Papers
Transporting, Storing and Filtering Water Using Local Resources: A Design Manual [Malayalam] / Qabeenyaawwan Naannoo jiranitti fayyadamuudhaan bishaan geejjibsiisuu, kuusuu fi qulqulleessuu [Malayalam]

Author:

Qajeelfama Dizaayinii; Niiriipool Adihiikaari Beenjaamiin Erviin; Kirstiinaa Neelsan Adiitiyaa Daagaamaa; Solaavaa Piyaa Oliiver Firiiz; Dajanee Adam

Publisher:

INBAR

Year:

2013

Pages:

45

Keywords:

water, resources, design, manual, guide, Malayalam

The Malayalam translation of the INBAR publication: Transporting, Storing and Filtering Water Using Local Resources: A Design Manual.

Download